top of page

Referat fra seneste generalforsamling

Dato: 20-08-2020 kl. 18.00

 

GENERALFORSAMLING:

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent og referent.

2. Årsberetning samt godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af regnskab og kontingent

4. Indkomne forslag.

5. Valg af bestyrelse i henhold til vedtægterne § 6.4.

6. Valg af revisor

7. Eventuelt.

 

1 - Valg af dirigent og referent: Carlos Flores

 

2 - Årsberetning:

Al træning blev suspenderet pr. 15. marts men stoppede reelt d. 11. marts da Danmark lukkede ned

Dermed blev det en brat afslutning for alle hold undtagen udendørs fodbold.

2 Måneder senere 18. Maj var formanden og idrætsforeningen corona-certificeret og dermed kunne udendørs fodbold genoptages under DGI's Corona-regler.

 

Alle covid-19 regler for brug af faciliteter fremover fremsendes til trænerne der har ansvar til at videresende samt overholde disse.

Dette omfatter mødetid, træningslokaler, aftørring af al benyttet udstyr, evt. brug af omklædningsrum.

 

Foreningsportalen KK overgår fra dørkort til SMS - dette sker løbende igennem 2020 samt 2021 og alle holdleder vil individuelt få besked om dette fra KK via SMS.

 

Tilmelding via iphone? Conventus (vores betalingsmodul) benytter Flash - derfor virker visning på iphone ikke.

 

Det samlede regnskab for 7mands Udendørs Fodbold er nu +1116,90 - dermed er holdet i overskud efter 3 års underskud.

 

Årsberetning godkendt.

 

 

3 - Fremlæggelse af regnskab og kontingent: Regnskab godkendt.

 

4 - Indkomne forslag:

Kontingent for den sæson 2020/2021 vedbliver at være 500 kr. pr. hold grundet KK gebyr.

 

7mands Udendørs Fodbold evt. ekstragebyr for 2020 betales af Haveje IF hvis DGI/DAI refunderer Haveje IF.

 

Haveje IF betaler håndsprit for trænerne og deltagere under covid-19.

 

Hvis hold aflyses i september eller oktober 2020 grundet covid-19 refunderes medlemsbetalinger for sæson 2020/2021! Bestyrelsen samles igen i dette tilfælde.

 

5 - Valg af bestyrelse: Genvalg til alle.

 

6 - Valg af revisor: Genvalg til kasserer.

 

7 - Eventuelt:

Evt. udskiftning af Conventus? Proces igangsat, evt. nyt medlemssystem skal være mere tilgængeligt til samme pris. Der kigges bl.a. på MinForening.dk

Haveje IF regnskab 2020:

bottom of page